Kepez Belediyesi Personeline “KVKK” Semineri

Kepez Belediyesi’nde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) eğitimi kapsamında belediye personelinin farkındalığını artırmak, yetkinliklerini geliştirerek, kurumsal gelişim planı işleyişe uygun bir program oluşturmak amacıyla h

Kepez Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen eğitim seminerinde Avukat Onur Özdiker tarafından KVKK sunumu gerçekleştirildi. Özdiker, belediye personellerinin farkındalığını artırmak, yetkinliklerini geliştirerek, kurumsal gelişim planı işleyişine uygun bir program oluşturmak amacıyla bilgiler verildi.  Seminere Kepez Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve personelleri katıldı.

Avukat Onur Özdiker tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kullanıcı şifre kullanımı ve güvenliği konularında farkındalık kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen eğitim kapsamında, “kişisel veri nedir?” “kişisel veri işleme için temel ilkeler nelerdir?”, “kişisel verileri temel ilkelere göre işleme yükümlülüğü”, “bilgi güvenliği ihlali ve ihlale müdahale süreçleri” konuları anlatıldı. Özdiker, kişisel veriyi, kimliği belirli ya da belirlenebilir olan gerçek kişiye ait her türlü veriyi tanımladı ve kişisel verilerin korunması kanununun amacını, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin uyacakları usul ve esasları düzenlemek olarak ifade etti. Özdiker sunumunda, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin temel unsurlar, kişisel verileri işleme şartları, kişisel verilerin yurtdışına aktarılması, veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler, suç ve kabahatler konularında bilgi verdi.

Seminer, soru cevap bölümü ile sona erdi.


Haber Kaynak : Internet Haber Ajansı
  • Salı 39.8 ° / 26.6 ° Açık hava