300 Bin TL'lik boşa harcamaya "evet" demişlerdi borçlanma yetkisine bir kez daha "hayır" dedi BU MERSİN'E YAPILMIŞ BİR AYIP!

Mersin 15 Aralık 2020 15:59
Videoyu Aç 300 Bin TL'lik boşa harcamaya "evet" demişlerdi borçlanma yetkisine bir kez daha "hayır" dedi  BU MERSİN'E YAPILMIŞ BİR AYIP!
A
a
Pandemi döneminde gelirleri azalan Büyükşehir Belediye Başkan Vahap Seçer'in borçlanma yetkisi talebine Cumhur İttifakı, bir kez daha ret verdi. Talebi ilk kez mayısta gündeme getirdiklerini anımsatan Başkan Seçer, geçen sürede belediyenin uğradığı zarara dikkat çekerek,  "Buralardan siyasi devşirme yapılmaz. Cumhur İttifakı olarak bu konuda çok iyi çalışmışsınız. Bu siyasi bir tutum. Ama amaç farklı" dedi.


Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yasanın kendisine verdiği yetkiyi kullanarak, meclisi olağanüstü toplantıya çağırdığını dile getirdi. 
Cumhur İttifakı üyelerinin oyları ile reddedilen gündem maddesi 
" Başkanlık Makamı tarafından 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 14. Maddesinin 1. Fıkrası ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 17. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince yeniden görüşülmek üzere Meclis’e iade edilen; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesinin (d) ve (e) bendi gereğince, İller Bankası veya ticari bankalardan faiz hariç 250.000.000,00-TL (İkiyüzellimilyonTürkLirası) kredi kullanma, Belediyemiz adına borçlanma için her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalama, kredi taksitlerinin ertelenmesi veya öne çekilmesi ve vadesinin değiştirilmesini talep etme, anapara faiz denetim gideri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vb. krediden kaynaklanan geri ödemelerde kullanılmak üzere adımıza açılacak teminat hesabına virman talimatı vererek kredi taksitlerinin aktarılmasını sağlama, Belediyemizin mülkiyetindeki her türlü menkul ve gayrimenkul ile diğer gelirlerimizi ipotek verme ve bloke etme, Belediyemizin her türlü hak ve alacaklarını terkin ve temlik etme, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi rehin verme, mevcut mevzuatı ve meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde krediye konu işle ilgili her işlemi yapmaya ve eksik işleri tamamlama, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/d bendine göre borçlanma yapma ve yine 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/g bendi uyarınca bu hususlarda düzenlenecek her türlü sözleşmeyi imzalama hususunda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanının yetkilendirilmesi ile ilgili 08/12/2020 tarihli ve 710 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararının görüşülmesi" bir kez daha meclise geldi.

BORÇLANMA TALEBİNİN GEREKÇELERİ
İlk kez Mayıs ayında gündeme getirdiğini anımsatan Başkan Seçer, defalarca reddedilen borçlanma yetkisi ile ilgili geçen sürede grup başkanları ile görüşmeler yaptığını dile getirdi. Borçlanma yetkisi talebinin nedenini açıklayan Başkan Seçer, öngörülen bütçe denkliği için borçlanma denkliği kalemi yetkisi olduğunu anımsattı. Bakan Seçer, ilk borçlanma talebini gündeme getirdiği dönemdeki faiz oranları ile bugünkü oranları karşılaştırarak, geçen sürede yaşanan kaybı açıkladı ve "Kamu zararı" olarak açıkladı.  

BEN 1 MİLYON 800 BİN KİŞİYİ TEMSİL EDİYORUM
Yaklaşımın samimi olmadığını dile getiren Başkan Seçer, geçen sürede kurdukları diyaloglar ile ilgili bilgi vererek, "Kente de iyi olmayacak. Buralardan siyasi devşirme yapılmaz. Ben burada 1 milyon 800 bin kişiyi temsil ediyorum. Kamuoyunu yanıltma varsa halkın huzurunda açıklayacaklar. Ben iş dünyasından gelen bir kişiyim. Firmalara bankalar sendikasyon kredileri verir. Elimizde yetki olsaydı ben daha düşük kredi ile bu parayı kullanabilirmişim. Borçlanma keyfiyetten istenmez. Birçok işi gerçekleştiremedik. Bizim can simidimiz sözümüz. Bir firmaya 30-40 firma giriyor. Çünkü belediyeye bir ciddiyet gelmiş. Ben ödemelerimi gününde yapan bir belediye isem 10 liralık işi 8 liraya yaparım. Ben hala borçlanma alamama rağmen şaibeli bir ihale varsa herkes konuşabilir. Biz en şeffaf ihaleleri yapıyoruz. Borçlanma alırız almayız, sizin ret vereceğinizi çok iyi biliyorum. Bu konuda çok iyi çalışmışsınız. İnşallah her görüşmede yüzde yüz katılırsınız. Ama bu siyasi bir tutum. Yapacağım işleri hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Ama amaç farklı. Belediyemin hizmetlerimin aksayacağı için yeniden gündeme getirdim. Borçlanma yetkisi verseniz de vermeseniz de sözümü yerine getireceğim. Kimsenin kuşkusu olmasın" dedi. 

BİZ ESNAFIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ 
Belediyeler yasası ile ilgili yaşanan sorunlarla ilgili yaşanan aksamaları Cumhurbaşkanı ile yaptıkları görüşmede gündeme getirdiklerini kaydeden Başkan Seçer, henüz bir gelişme olmadığı bilgisini verdi.
Başkan Seçer, borçların ödenmesi konusunda belediyede bir disiplinin sağlandığı söyledi. Esnafa verdikleri destekleri anımsatan Başkan Seçer, bu paranın esnafa gideceğini belirterek, "Biz esnafımızı düşünüyoruz" diye konuştu. 

İŞÇİNİN HAKLARINI KULLANAN BİR SENDİKA DEĞİL
Belediye kanunundan ve büyükşehir belediye kanunundan belediye meclis çalışma yönetmeliğindeki amir hükümlerden aldığım yetkiyle bu maddeleri tekrar meclise iade ettiğini kaydeden Başkan Seçer, "Belediye meclis çalışma yönetmeliğinin meclis kararlarının kesinleşmesi alt başlıklı 17. Maddesinde, ‘Belediye başkanı hukuka aykırı gördüğü belediye meclis kararlarını, Büyükşehir belediyesinde 7, diğer belediyelerde 5 gün içerisinde gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere meclise geri gönderebilir. Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğuyla kararında ısrar ederse, karar kesinleşir.’ Bu amir hükümden yola çıkarak bugün 3 maddeyi tekrar gündeminize getirdim. Bu konuda elbette ki alınan kararlara yasalara aykırı olduğu, hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle, savıyla bunu yapıyoruz. Tabi ki hukuka aykırılığında ortaya koyacağımız bazı emareleri olacak, ispatı olacak ya da neden olduğunu sizlere anlatma zorunluluğumuz olacak. Ben açıkçası bugün gündeme aldığımız 3 kararında hem baroyla iş birliği hem mali idari işverenler sendikası üyeliğinden ayrılma talebimiz hem de 2020 yılı mali yılı bütçemizde, bütçe denkliğimiz için 250 milyon TL’lik borçlanmanın yetkisinin tarafıma verilmesi konusunun reddinin yasalara aykırı olduğunu düşünüyorum.
Siyasi değerlendirme sonucu, meclis üyelerinin verdiği politik bir karar olduğunu düşünüyorum. Bu kararın özellikle bu üç kararın siyasi. Ama bir başına dahi borçlanma yetkisini verme talebimin kentin geleceği açısından yanlış bir karar olduğunu yatırımları dengeleyeceğini hizmeti aksatacağını belediyenin işlerini sıkıntıya sokacağını düşünerek hukuka aykırı gördüm" dedi.

HİZMET ALMASAN DA 300 TL PARAYI ÖDE
Başkanlık Makamı tarafından 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 14. Maddesinin 1. Fıkrası ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 17. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince yeniden görüşülmek üzere Meclis’e iade edilen; Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası (MİS) üyeliğinden ayrılma ile ilgili 11/12/2020 tarihli ve 714 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı yeniden görüşüldü.
Sendikanın belediyeye bir katkısının olmamasına rağmen ciddi bir bütçe ödenmesi gerekçesi ile başkanlık makamının sendika üyeliğinden ayrılma talebi reddedilmişti.

KAMU ZARARI
Konuyu yeniden gündeme getiren Başkan Seçer, sendika üyeliğinden ayrılma talebinin reddedilmesinin politik olduğuna vurgu yaptı. Geçmiş belediye başkanının siyasi görüşüne yakın bir sendikaya üye olduğunu dile getiren Başkan Seçer, sendikanın hizmet vermemesine rağmen para ödenmesinin etik olmadığını belirterek, "'Hizmet almasan da 300 TL parayı öde' diyorsun" ifadelerini kullandı. Başkan Seçer, ödenen paranın kamu zararı olduğunu kaydetti. 

MİLLETİ MANİPÜLE ETMEYİN
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, belediyenin sendikadan hizmet alması gerektiğini dile getirince Başkan Seçer, "tehlikeli bir yolu seçiyorsunuz" diyerek uyardı ve Tollu'nun sendikanın yönetim kurulu üyesi olduğunu anımsattı. Başkan Seçer, liyakat vurgusu yaptı. Başkan Seçer, "bankamatik" çalışanları anımsatarak, siyasi görüşünden dolayı işe almaları hatırlattı ve geçmiş dönemde çok yüksek maliyetle çalışan bürokratlar konusunda bir tartışma yapmak istediğini dile getirerek, "Onlara vereceğimiz tazminat bize verdikleri zararın yanında devede kulak kalır. Çalışanlarla yoluma devam etmek isterim. Dünya görüşümle aynı olmayan ama liyakatlı çok sayıda müdür, memur çalışmalarına devam ediyor. Milleti manipüle etmeyin. Kininden dolayı belediyemize zarar verene de izin vermeyiz" diye konuştu.

BARO İLE İŞBİRLİĞİ YETKİSİ REDDEDİLDİ
Meclis gündeminin birinci maddesi; "Başkanlık Makamı tarafından 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 14. Maddesinin 1. Fıkrası ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 17. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince yeniden görüşülmek üzere Meclis’e iade edilen; Kadın ve çocuk sorunlarına ilişkin yapılacak olan ortak çalışmalara ilişkin işbirliği koşullarının belirlenmesi amacıyla Mersin Baro Başkanlığı ile protokol imzalamak üzere Mersin Büyükşehir Belediyesi adına imza yetkisinin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'na verilmesi ile ilgili 11/12/2020 tarihli ve 713 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis karar görüşüldü.
CHP'li Meclis üyeleri Mersin Barosu ile işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

"O GÜNDEN BUGÜNE NE DEĞİŞTİ?"
Başkan Seçer, kadın ve çocuk konusunun Cumhur İttifakı grubunda görev almış bir çok meclis üyelerinin Baro ile işbirliğine evet dediğine dikkat çekerek, "O günden bugüne ne değişti?" diye sordu. Ve "Değişen tek şey belediye başkanı" cevabını verdi. Anlayışın değiştiğini ifade eden Başkan Seçer, "Bize karşı, Baro'ya karşı bakış açısı değişmiş. Keşke olumlu yönde değişseydi. Seçilmiş ve atanmışlar işbirliği içinde çalışabilseydi. Öykündüğümüz toplumlar böyle. Doğru yolu siyaset ve siyasetçiler bulacak" ifadelerini kullandı.

BARO BAŞKANININ SİYASİ GÖRÜŞÜ...
Kadın ve çocuk sorunlarına ilişkin yapılacak olan ortak çalışmalara ilişkin işbirliği koşullarının belirlenmesi amacıyla Mersin Baro Başkanlığı ile protokol imzalamak üzere Mersin Büyükşehir Belediyesi adına imza yetkisinin Başkana verilmesi ile ilgili yetki bir kez daha reddetti.
Cumhur İttifakı üyesi Toroslar Belediye Başkanı Afşin Atsız Yılmaz, ret oyu vermelerini Baro Başkanının siyasi görüşüne bağladı.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, meclis toplantısının açılışında yoğun yağıştan zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Tüm ekiplerin görevde olduğunu dile getiren Başkan Seçer, sorunlara anında müdahale edildiğini söyledi. Başkan Seçer, maddi hasarların giderilebileceğini belirterek, can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu söyledi.
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU
anket ANKET

e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
duyurular DUYURULAR